Miešacie systémy

V našom programe máme viacero miešacích systémov určených na premiešavania rôznych druhov tekutín. V ponuke máme celý rad systémov v závislosti od kapacity nádrže a požadovaného výkonu. Všetky naše miešacie systémy sú ľahko zabudovateľné do síl, lagún alebo močovkových jám.

Elektromixér

Elektromixér zabudovaný v lagúne

Elektromixér zabudovaný v lagúne. Mixér je ľahko prístupný cez mostík. Z dôvodu možnosti nastavenia mixéru do horizontálnej alebo vertikálnej polohy, poskytuje možnosť premiešavania celej lagúny.

Elektromixér na ručnom dvojkolesovom vozíku

Elektromixér na ručnom dvojkolesovom vozíku má možnosť využitia v plytších hnojových jamách taktiež je nastaviteľný v horizontálnom a vertikálnom smere.

Elektromixér zabudovaný do flexobazénu

Elektromixér zabudovaný do nášho flexobazénu. S týmto konštrukčným riešením je v ponuke taktiež pre silá a nádrže. Možnosť nastavenia v horizontálnom a vertikálnom smere.

Cirkulačné miešacie zariadenia

Cirkulačné miešacie zariadenie 1

Konštrukčné riešenie pre flexobazény, silá a nádrže. Prevádzka zariadenia nevyžaduje obsluhu.

Cirkulačné miešacie zariadenie 2

Cirkulačný premiešač zabudovaný v lagúne. Pri použití 2 alebo viacerých premiešavačov môže byť obsah nádrže premiešavaný rotačným pohybom.

Lagúnové mixéry

Lagúnový mixér 1

Lagúnový mixér sa zakopáva priamo do lagúnového násypu. Pohon mixéru je zabezpečený od traktora z vonkajšej strany násypu.

Lagúnový mixér 2

Ten istý lagúnový mixér zakrytý vo vnútri lagúny.

Lagúnový mixér 3

Typ závesného lagúnového mixéra, preprava traktorom a následné spustenie do lagúny