Lagúny

Budované presne na mieru v akejkoľvek veľkosti, podľa požiadavky zákazníka a na základe dostupnej plochy. Zabezpečíme aj pozemné úpravy a nainštalujeme najvhodnejšie miešacie a prečerpávacie zariadenia. Zákazník od nás dostane hotovú a funkčnú lagúnu.

Výstavba lagún

Lagúny 1

Zemné práce sa realizujú podľa nákresu č. 2972. Úroveň dna lagúny je závislá od hladiny spodnej vody. Dno musí byť minimálne 20 cm nad najvyššou úrovňou spodnej vody.

Lagúny 2

Zeminu, ktorú sme získali pri výkope telesa lagúny, použijeme na vytvorenie násypu. Zároveň pri formovaní násypu zeminu utláčame. Násyp musí byť pevný a kompaktný. Vonkajšia a vnútorná strana násypu musí mať sklon v 45 stupňovom uhle.

Lagúny 3

Systém trubiek a drenáží musí byť zakopaný. Najlepšie ešte pred ukončením stavebných prác na poslednom násype. Taktiež v tom istom čase je najlepšie zakopať možný cirkulačný systém, ak sme sa rozhodli pre tento variant. Treba pamätať na to, že zeminu nad trubkami a drenážnym systémom je potrebné utlačiť.

Lagúny 4

Drenážno - kontrolný systém má dve funkcie:

  • zistenie možného poškodenia fólie
  • možnosť odvetrávania plynov z pôdy

Po ukončení zemných prác musí byť povrch dna a násypu hladký a vyrovnaný.

Lagúny 5

Na vrchole násypu je vykopaná drážka. Drážka je 30 cm široká a 30 cm hlboká. Zemina, ktorá sa získa výkopom drážky zatiaľ môže ostať vedľa drážky.

Lagúny 6

Predtým ako vystelieme lagúnu fóliou, odstránime všetky skaly, ostré predmety, korene alebo všetky predmety, ktoré by mohli byť príčinou poškodenia fólie, ktorá bude uložená na dne a násype lagúny.

Taktiež zasypeme otvory nad trubkami a miešacím systémom, zeminu utlačíme a prekryjeme preventívne kusom fólie, aby sa zabránilo poškodeniu hlavnej fólie.

Lagúny 7

S pomocou ľudí a žeriavu natiahneme fóliu z jednej strany k ostatným a dbáme nato aby celý násyp bol pokrytý fóliou.

Lagúny 8

Fólia musí byť rovnomerne natiahnutá na všetky strany a rohy lagúny bez záhybov.

Teraz môžeme nainštalovať koncové časti systému trubiek a premiešavania.

Lagúny 9 Lagúny 10
Lagúny 11

Pred umiestnením krycej fólie oddelíme všetky plávajúce zariadenia na dne lagúny. potom umiestnime kryciu fóliu tým istým spôsobom ako výstielaciu fóliu. Taktiež natiahneme všetky nerovnosti a záhyby na krycej fólii a aj vo vnútri drážky.

Lagúny 12

Zasypeme drážku zeminou a utlačíme ju. Teraz spojíme plávajúce zariadenia s krycou fóliou.

Na vonkajšej strane násypu, ako prevenciu proti erózii vysievame semeno tráv, alebo použijeme tenkú fóliu s pevným plátnom.

Lagúny 13

Montáž výpustno nápustného zariadenia na vonkajšej strane lagúny.