Prvý flexobazén na Slovensku v poľnohospodárskom družstve Chynorany

V polovičke septembra sa v PD Chynorany na stredisku Norovce uskutočnila kolaudácia hnojovicovej nádrže s objemom 1 300 m3. Dimenzovaná je pre dve maštale ošípaných s celkovou kapacitou 1 600 ošípaných. Daný objem by mal vystačiť na produkciu tekutých odpadov na 6 mesiacov. Nádrž bola postavená za týždeň.

Investícia v hodnote približne 3 mil. korún bola postavená v najkratšom možnom čase na kľúč, pričom výstavba samotnej nádrže trvala menej ako pracovný týždeň. V Norovciach vybrali tzv. flexonádrž. Výhodou takýchto nádrží je okrem krátkej doby výstavby aj dlhá životnosť overená v krajine pôvodu v Holandsku už viac ako 30 rokov a jej flexibilnosť umožňujúca na menšom priestore postaviť vyššiu a teda objemnejšiu nádrž. Veľkou výhodou je aj to, že pri výstavbe flexobazénu nie je potrebná ťažká technika, nie je potrebný žiadny betón ktorý stavbu natrvalo zafixuje k pôde. Nakoľko flexobazén je ako skladačka, tak v prípade potreby sa dá rozobrať a postaviť na inom mieste.

Tieto nádrže sú postavené okrem Holandska aj v Belgicku, Litve, na Islande a je o ne veľký záujem aj v iných krajinách.

Nádrž je zložená z galvanizovaných trubiek odolných voči korózii. Vrchné a spodné trubky vodorovné trubky sú ohnuté, pričom uhol ohnutia závisí od rozmerov nádrže. Vrchný aj spodný prstenec je pospájaný zvislými trubkami pomocou skôb.

Chynorany 1
Chynorany 2

Na vrchné trubky sa zavesia platne z polyetylénu s nízkou hustotou, ktoré slúžia na ochranu vnútornej izolačnej vrstvy, ale zabezpečujú aj pevnosť konštrukcie. Ich šírka je 1,5 m a hrúbka 0,01 m, výška závisí od kapacity nádrže a môže byť 2, 3, 4 alebo 5 m.

Platne sú uchytené pomocou špeciálnych držiakov, ktoré slúžia aj na uchytenie oceľových lán v presnej výške. Galvanizované laná sú nevyhnutné k eliminovaniu tlaku pôsobiaceho na bočné steny, keď je nádrž plná. Počet použitých lán je závislý od priemeru a výšky nádrže.

Ďalšou vrstvou po polyetylénových platniach je mäkká plstená výstelka a následne polyetylénové fólie.

Chynorany 3
Chynorany 4

Na obmedzenie zápachu z flexonádrží a zamedzeniu natekania dažďovej vody, slúžia prekrytia v podobe plávajúceho krytu alebo zastrešenia. Plávajúci kryt je v podstate LDPE fólia, ktorá pláva na hladine pomocou plavákov. Tieto plaváky v podstate zabezpečujú odvetranie plynov. Štandardný otvor v kryte má rozmery 1x1 m a slúži na kontrolu alebo premiešavanie obsahu nádrže. Obsah nádrže je premiešavaný pomocou elektromixérov, ktorých počet a rozmiestnenie sa stanoví na základe objemu nádrže.

Zastrešenie

Zastrešenie je možné dodať do 25 m v priemere. Kryt sa upevňuje na špeciálnu konštrukciu z vonkajšej strany nádrže. Podpera umiestnená v strede nádrže zabezpečuje pevnosť strechy a udržuje ju v správnej výške. Aj v tomto prípade je potrebný kontrolnomiešací otvor.

V Norovciach vyriešili plnenie nádrže tak, že hnojovica sa nachádza v žumpách pri jednotlivých objektoch, odkiaľ je kanalizáciou dopravovaná do prečerpávacej nádrže v blízkosti flexonádrže. Celý systém je plne automatický s plavákovými ventilmi a čerpadlami.

Miešacie zariadenie

Vo vnútri nádrže sa nachádza ponorné vrtuľové miešadlo, ktoré je možné hocikedy vybrať a urobiť jeho výmenu. Vyprázdňovanie fekálnym vozom je prostredníctvom systému s viacerými ventilmi zabraňujúcimi náhodnému poškodeniu. Pri skončení plnenia fekálnym vozom zostáva v hadiciach určité malé množstvo tekutých výkalov, ktoré pri skončení podtlaku automaticky stečú do suda na čerpacom mieste. Pri ďalšom plnení voza sa najskôr odčerpá toto malé množstvo a až potom hnojovica z nádrže. Týmto je zabezpečená úplne čistá manipulácia s hnojovicou. Tým sa zabráni kontaminácii pôdy a šíreniu zápachu. Pri tomto systéme a jeho správnom používaní sa nedostane von žiadna hnojovica. Monitorovanie izolácie nádrže je zabezpečené pomocou sondy.

Chynorany 5
Chynorany 6